Αναζήτηση
  • Στέλιος Γκατζιώνης

Το προφίλ του Manager coach και η σημαντικότητά του

Ενημερώθηκε: Σεπτ 26

Ο manager coach, είναι ο manager που ασκεί coaching στα μέλη της ομάδας του, σε εργασιακό πλαίσιο. Οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο διατυπώνουν την προσδοκία ότι οι managers οφείλουν να ασκούν coaching στους εργαζομένους και οι έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση μεταξύ coaching και ικανοποίησης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους Hunt & Weintraub (2002), το αποτελεσματικό coaching είναι πιο χρήσιμο και ισχυρό εργαλείο από την απλή παροχή ανατροφοδότησης, σε κάποιον που παρουσιάζει πρόβλημα στην εργασιακή του απόδοση του.

Αυτό που κάνει τον manager coach να διαφέρει, είναι η προώθηση του αναστοχασμού και της αυτόνομης μάθησης, η ενθάρρυνση των εργαζόμενων να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν ενεργά στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται και η θέσπιση στόχων που δεν αφορούν μόνο στην παραγωγικότητα.

Ειδικά οι managers που είχαν οι ίδιοι θετική προσωπική εμπειρία ως coachees, φαίνεται ότι θέλουν να αναπτύξουν οι ίδιοι coaching δεξιότητες και επιθυμούν τα μέλη της ομάδας τους να έχουν βιώσει την εμπειρία του coaching (Knights & Poppleton 2007).


Εντάσσοντας το coaching στο management

To coaching είναι μη κατευθυντική παρέμβαση. Ενδέχεται να είναι δύσκολο για έναν manager, που πιθανόν είναι εξοικειωμένος στην παροχή λύσεων, να υιοθετήσει αυτήν τη μη κατευθυντική προσέγγιση. Φυσικά, οφείλει να είναι πιο κατευθυντικός, πιο καθοδηγητικός από ό,τι ένας coach, καθώς είναι απαραίτητο να «δίνει γραμμή» για πολλά θέματα στον οργανισμό.

Ωστόσο, εάν ο manager παρέχει συνεχώς έτοιμες λύσεις πριν καν δώσει την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας του να ακουστούν, θα καταλήγουν συνέχεια σε εκείνον ζητώντας λύσεις για τα πάντα, αφού θα αισθάνονται ότι οι δικές τους έχουν ήδη απορριφθεί πριν καν διατυπωθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η εύρεση και παροχή λύσεων ενδέχεται μακροπρόθεσμα να απασχολεί περισσότερο χρόνο τον manager και όχι λιγότερο, καθώς ο όγκος των ζητημάτων προς επίλυση θα είναι για τον ίδιο μεγαλύτερος.

Είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, για τον manager coach να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική των coaching ερωτήσεων, οι οποίες ενισχύουν την εύρεση λύσεων, ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν με κριτικό τρόπο, να αναστοχαστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνειδητότητα και να αναπτυχθούν. Η διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του επαγγελματικού coaching.

Η δεξιότητα των κατάλληλων ερωτήσεων, φυσικά είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με την ενεργητική ακρόαση των απαντήσεων και των τοποθετήσεων κάθε εργαζομένου. Είναι σημαντικό για τους manager coaches να έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα να ακούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η έλλειψη ενεργητικής ακρόασης ενδέχεται να οδηγήσει τα μέλη της ομάδας σε υιοθέτηση αμυντικής στάσης και σε απόσυρση.

Στο coaching, η σχέση εμπιστοσύνης που οφείλει να οικοδομήσει ο coach με τον coachee είναι ισότιμη και υπάρχει ουδετερότητα, καθώς δεν ασκείται κριτική στα λεγόμενα του coachee. Φυσικά, η σχέση μεταξύ προϊσταμένου-υφισταμένου δεν είναι ισότιμη και δεν υπάρχει πλήρης ουδετερότητα, εφόσον υπάρχει αξιολόγηση. Εντούτοις, η σχέση εμπιστοσύνης είναι και εδώ ο πιο σημαντικός παράγοντας και είναι προαπαιτούμενο στην αποτελεσματική εφαρμογή των coaching τεχνικών.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η σχέση εμπιστοσύνης του manager coach με την ομάδα του, βασίζεται και δίνει έμφαση στην προθυμία και στη δεκτικότητα του manager να ακούει με ουσιαστικό τρόπο, να συζητά και να αποδέχεται τις ιδέες των εργαζομένων, και όχι να παραμένει οχυρωμένος στο στάτους και στην εξουσία που διαθέτει, λόγω θέσης.


StartToGROW

Hunt, J.M. and Weintraub, J.R. (2002), The Coaching Manager, Sage, Thousand Oaks, CA.

Knights, A. and Poppleton, A. (2007), Coaching in Organizations, CIPD, London.

76 προβολές0 σχόλια