Τι είναι το coaching και πώς λειτουργεί

Το Coaching, ως μέθοδος βελτίωσης και ανάπτυξης, περιλαμβάνει δομημένη και εστιασμένη αλληλεπίδραση καθώς και χρήση κατάλληλων στρατηγικών, εργαλείων και τεχνικών, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση μίας επιθυμητής και βιώσιμης αλλαγής, προς όφελος του coachee ή/και των εμπλεκόμενων μερών στην περίπτωση ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος. Έχει αναγνωριστεί ως ένα ισχυρό μέσο για αύξηση της απόδοσης, βελτιστοποίηση της απόδοσης και επίτευξη στόχων. (Cox, Bachkirova, Clutterbuck, 2010)

Το Coaching είναι, πρωτίστως, σχέση. Δημιουργείται, μεταξύ coach και coachee, μια ισότιμη και μη κατεθυντικού τύπου σχέση, μέσα στην οποία ο coachee επεξεργάζεται τα δεδομένα του, ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού του, έρχεται σε επαφή με τις επιθυμίες του, τις δυνάμεις του, τα θετικά του συναισθήματα και ενεργοποιείται. 

Το Coaching εστιάζει στο τώρα, όντας παράλληλα προσανατολισμένο στο μέλλον, στη μάθηση, στην αλλαγή, στη δράση και στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.

η εστίαση στο παρόν & στο μέλλον

η εστίαση

στον στόχο

η εστίαση στη δράση & στη θετική αλλαγή

η εστίαση

στο αποτέλεσμα

η εστίαση στην

αυτόνομη μάθηση

Το Coaching δεν αποτελεί μορφή καθοδήγησης, δεν ταυτίζεται και δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία.

"Ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του ατόμου για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Ενισχύει την αυτόνομη μάθηση, δεν διδάσκει" (Whitmore, 2003) 

​"Μία συνεργατική διαδικασία, εστιασμένη στη λύση και στο αποτέλεσμα, κατά την οποία ο coach διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του coachee" (Grant, 2000)

"Το Coaching είναι μια ισχυρή συμμαχία, σχεδιασμένη να προάγει και να ενισχύει τη δια βίου διαδικασία μάθησης, αποτελεσματικότητας και εκπλήρωσης" (Whitworth et al, 2007​)

​"Τo Coaching είναι μία αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches και coachees, η οποία, μέσα από τον διαρκή διάλογο, βοηθά και διευκολύνει τους coachees να βιώσουν θετικές συμπεριφορικές αλλαγές για την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων" (Lai, 2014)

"Το coaching είναι ο καλύτερος τρόπος για το άτομο, την ομάδα, τον οργανισμό και την κοινωνία, να αναπτύξει τις δυνατότητες που διαθέτει και να εκπληρώσει τον σκοπό που έχει θέσει."  

(Association for Coaching)

Σε ποιους απευθύνεται, ποιος είναι ο σκοπός

Απευθύνεται και εφαρμόζεται στους ανθρώπους που επιθυμούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τομείς της ζωής τους (στελέχη επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, αθλητές, φοιτητές, ιδιώτες, κλπ) και τους υποστηρίζει αποτελεσματικά για:

-Ορισμό και επίτευξη στόχων επαγγελματικής ανάπτυξης

-Ορισμό και επίτευξη στόχων προσωπικής ανάπτυξης

-Σχεδιασμό επαγγελματικής πορείας 

-Σχεδιασμό σπουδών

-Καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ. αυτορρύθμισης, ηγεσίας, έκθεσης σε κοινό)

-Ανάπτυξη αποδοτικότερων μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς

-Αύξηση απόδοσης

-Μεγιστοποίηση προσωπικής αποτελεσματικότητας

-Υπέρβαση εμποδίων

-Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

-Κινητοποίηση προς τον στόχο, και πολλά άλλα...

Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη, η ενίσχυση της ικανοποίησης από τη ζωή και την εργασία, η ενίσχυση της χαράς και γενικότερα της ευζωίας (well-being).

Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Η μέθοδος του coaching είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και συγκροτημένη πρακτική (evidence-based), η οποία είναι ασφαλής για την ανθρώπινη προσωπικότητα και αποτελεσματική, εφόσον ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση σοβαρών ψυχολογικών ζητημάτων, δεν ταυτίζεται και δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία.

Evidence-Based Coaching (EBC)

Tο EΒC είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική, κατά την οποία ο coach συνθέτει τη γνώση που αντλεί από την επιστημονική έρευνα, με την επαγγελματική του εμπειρία και εξειδίξευση, προκειμένου να αποφασίζει, σε πραγματικό χρόνο, και να εφαρμόζει coaching παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στη μοναδικότητα του πελάτη-coachee. (Stober & Grant, 2006; Grant, 2016)

Ως όρος evidence-based, προέρχεται από το ιατρικό πλαίσιο (Sackett, Haynes, Guyatt & Tugwell, 1996), και προσαρμόστηκε στο πλαίσiο του Coaching από τον A. Grant (Coaching Psychology Unit in University of Sydney, 2003), προκειμένου να ξεχωρίσει το πεδίο του επαγγεματικού coaching, το οποίο είναι ρητά βασισμένο στην ευρύτερη εμπειρική και θεωρητική γνώση, από το coaching που προέκυψε από την pop ψυχολογία. (Stober & Grant, 2006; Grant, 2016)

Pop Ψυχολογία & Pop Coaching 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της pop ψυχολογίας (ψευδο-επιστήμη) και pop life coaching (ψευδο-coaching), είναι η επικράτηση μύθων για τον κόσμο και την ανθρώπινη φύση που παρουσιάζονται ως αδιάψευστες βεβαιότητες, ως η εγωκεντρική αντίληψη για τον εαυτό, η επιπόλαιη και επιδερμική προσέγγιση της ευτυχίας, η αυτοπροβολή ανθρώπων που παρουσιάζονται ως "αυθεντίες, διευκολυντές, παρακινητές, ομιλητές, γκουρού", οι οποίοι υιοθέτησαν και τον τίτλο του «Life Coach» προσθέτοντας απλώς μια ετικέτα για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Στην pop ψυχολογία, κυριαρχούν οι ατάκες, οι απόλυτες βεβαιότητες, η παρερμηνεία των ερευνητικών συμπερασμάτων. Παράγει ιδέες, όπως «πίστεψέ το και μπορείς», «10 εύκολοι τρόποι για να γίνετε το επίκεντρο της παρέας», «μυστικά επιτυχίας», «το επίκεντρο του κόσμου είναι ο εαυτός μου», «πώς να γίνετε ευτυχισμένοι», που αναδεικνύουν μια ψυχαναγκαστικού τύπου εμμονή περί επιτυχίας και ευτυχίας. (Πετράς, 2015)

Coaching Psychology

H Coaching Ψυχολογία είναι ένας σύγχρονος κλάδος της Ψυχολογίας και αφορά στη συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης για την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης και της ευζωίας των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών. Εστιάζει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της διαδικασίας επίτευξης στόχων, καθώς και στην ενίχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων. Δεν στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παθολογικών επιπέδων άγχους (Grant, 2006).  Ταυτόχρονα, μελετά με επιστημονικό τρόπο τη διεργασία της αλλαγής, της βελτίωσης της απόδοσης και της ευεξίας στην ανθρώπινη ζωή (Grant & Cavanagh, 2007).

Επικοινωνία

Κατερίνα Κώτση

Business & Personal Development Coach

Coach Trainer & Mentor

690 640 6026

  • Grey LinkedIn Icon

 Στέλιος Γκατζιώνης

Career Coach & Counselor

Coach Trainer & Mentor

694 599 2505

  • Grey LinkedIn Icon

Επικοινωνήστε μαζί μας,

για να κλείσουμε την πρώτη δωρεάν

διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας

let's connect

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
Εγγραφή στο Newsletter

© 2020 by GROWcoaching alliance