Το έργο μας

Μέσα από την coaching διεργασία, βοηθούμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση, να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τις αλλαγές που απαιτούνται, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξή τους. Η καλλιέργεια του εσωτερικού ελέγχου, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, καθώς και οι ικανότητες της αυτορρύθμισης (self-regulation) και της ανθεκτικότητας (resilience), αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της διαδικασίας αλλαγής και εξέλιξης του κάθε ανθρώπου, της κάθε επιχείρησης. 

Η προσέγγιση και μεθοδολογία μας 

Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή. Συνεπώς, και οι επιδιώξεις, οι προσδοκίες, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες είναι διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, η Evidence-based coaching προσέγγιση που εφαρμόζουμε είναι συνθετική, συνδυάζοντας ποικίλες προσεγγίσεις.  Έτσι, την προσαρμόζουμε στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του κάθε ατόμου, στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, με στόχο την αυτόνομη μάθηση, την αλλαγή, την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την εξέλιξη.

Σταθερές παραμένουν οι coaching αρχές που διέπουν τη συνθετική αυτή προσέγγιση:

 

η εστίαση στο παρόν & στο μέλλον

η εστίαση

στον στόχο

η εστίαση στη δράση & στη θετική αλλαγή

η εστίαση

στο αποτέλεσμα

η εστίαση στην

αυτόνομη μάθηση

Key Coaching Approaches: Cognitive Behavioral, Solution-focused, Goal-focused, Strengths-based, Developmental, Systemic, Transformational, Positive Psychology Coaching

Προσεγγίζουμε τον coachee μας ολιστικά, "κοιτώντας" όλες τις πτυχές της ζωής του στην πορεία προς την εκπλήρωση των επιθυμιών του, δίνοντας έμφαση στον τομέα που έχει επιλέξει να επεξεργαστεί. Έτσι, δεν αποκόπτεται από την υπόλοιπη ζωή του, διατηρώντας τη συνολική εικόνα, αλλά και τον έλεγχο (control). Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις. Μόνον έτσι οι αλλαγές, οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα αποκτούν νόημα, διάρκεια και θετική επίδραση στην πραγματικότητα κάθε ατόμου και κάθε οργανισμού.

Χτίζουμε μια ισότιμη σχέση εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη μας, μία ισχυρή συμμαχία, μέσα στην οποία, με ηρεμία και ασφάλεια, επεξεργάζεται τα δεδομένα του, μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό του, έρχεται σε επαφή με τις επιθυμίες του, τις δυνάμεις του, τα θετικά του συναισθήματα και ενεργοποιείται. 

Σύμφωνα και με τη φιλοσοφία μας, πιστεύουμε απόλυτα ότι ο coachee μας είναι ο "ειδικός" για τον εαυτό του, διαθέτει τις εσωτερικές πηγές και την ικανότητα, δηλαδή, να βρει τις λύσεις του. Ως coaches, βρισκόμαστε δίπλα του με απόλυτη αποδοχή και σεβασμό, καθ' όλη τη συνεργασία, και με συγκεκριμένες μεθόδους διευκολύνουμε τις διεργασίες της στοχοθεσίας, της αλλαγής, της επίτευξης. Δεν κατευθύνουμε, δεν προσφέρουμε γενικευμένες "συνταγές επιτυχίας" και έτοιμες λύσεις, γιατί απλά δεν υπάρχουν. Απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή έκβαση της κάθε περίπτωσης, είναι η ενεργός συμμετοχή και η δέσμευση του coachee στην coaching συνεργασία.

Η μέθοδος του coaching, είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και συγκροτημένη πρακτική (evidence-based), η οποία είναι ασφαλής για την ανθρώπινη προσωπικότητα και αποτελεσματική, εφόσον ασκείται  από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων ψυχικής υγείας, δεν ταυτίζεται και δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία.

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε απόλυτα στο Θετικό Εσωτερικό Κεφάλαιο του κάθε ανθρώπου. Στο σύνολο, δηλαδή, των θετικών χαρακτηριστικών και δυνάμεων που το κάθε άτομο μπορεί να εντοπίσει, να αναπτύξει και να αξιοποιήσει για την πραγματοποίηση των μεταβολών και την επίτευξη των στόχων του, με την κατάλληλη βοήθεια, τα σωστά ερεθίσματα και την απαραίτητη, βέβαια, θέληση και δέσμευση από πλευράς του.

Και επειδή οι άνθρωποι απαρτίζουν και διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις,  οι επιχειρήσεις αλλάζουν, εξελίσσονται, προοδεύουν μέσα από την εξέλιξη και βελτίωση των leaders και των εργαζομένων τους.

Οι αξίες μας

Ζούμε, εργαζόμαστε, αλληλεπιδρούμε με το κοινωνικό σύνολο, βάσει των σημαντικότερων για εμάς αξιών, οι οποίες αποτελούν την πυξίδα μας:

Αλληλεγγύη, Ηθική, Υπευθυνότητα, ΣεβασμόςΕιλικρίνεια, Ποιότητα, Αυθεντικότητα, Ταπεινότητα

Επικοινωνία

Κατερίνα Κώτση

Business & Personal Development Coach

Coach Trainer & Mentor

690 640 6026

  • Grey LinkedIn Icon

 Στέλιος Γκατζιώνης

Career Coach & Counselor

Coach Trainer & Mentor

694 599 2505

  • Grey LinkedIn Icon

Επικοινωνήστε μαζί μας,

για να κλείσουμε την πρώτη δωρεάν

διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας

let's connect

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
Εγγραφή στο Newsletter

© 2020 by GROWcoaching alliance