Υouth Coaching - Ανάπτυξη Εφήβων & Νέων

"Grow yourSelf & Career Path"

two-leaves.png

Απευθύνεται

Σε Εφήβους και Νέους (16-23 ετών), για

- σχεδιασμό σπουδών / επαγγ. σταδιοδρομίας

- προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό

- προετοιμασία και είσοδο στην αγορά εργασίας

Στόχοι

- Αποσαφήνιση στόχων / κινήτρων / προσδοκιών

- Επιλογή σπουδών / επαγγελματικής κατεύθυνσης

- Επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και προετοιμασία

- Ανάπτυξη σταδιοδρομίας, σχεδιασμός πρώτων βημάτων

- Διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας

- Καλλιέργεια δεξιοτήτων

Οφέλη

-​Ενίσχυση αυτοεπίγνωσης

-Αποσαφήνιση επιθυμιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, κλίσης

-Εντοπισμός και αξιοποίηση δυνάμεων 

-Ανάπτυξη αποδοτικότερων μοτίβων σκέψης-συμπεριφοράς 

-Ανάπτυξη ικανότητας ορισμού και επίτευξης κατάλληλων στόχων 

-Υπέρβαση δυσκολιών, εμποδίων 

-Βελτίωση μηχανισμού λήψης αποφάσεων

-Ενίσχυση αυτοπεποίθησης, κινητοποίησης, εσωτερικού ελέγχου, αυτο-αποτελεσματικότητας

-Ανάπτυξη θετικής στάσης, αυτονομίας, ανθεκτικότητας (resilience)

-Ανάπτυξη επαγγελματικής ωριμότητας

-Ενίσχυση ευημερίας (well-being)

Τα πεδία τα οποία επεξεργαζόμαστε σε κάθε συνεργασία, προκύπτουν μέσα από τους στόχους και τις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:

 -Θέλω να αποσαφηνίσω σε τι είμαι καλός / την κλίση μου

-Θέλω να επιλέξω τη σωστή εκπαίδευση / κατάρτιση για εμένα

-Θέλω να σπουδάσω στο εξωτερικό

-Θέλω να επιλέξω επάγγελμα που θα με ικανοποιεί, θα αισθάνομαι οικονομικά ασφαλής

-Θέλω να βρω εργασία στο πεδίο σπουδών / ενδιαφέροντος

-Θέλω να είμαι πιο οργανωτικός και αποτελεσματικός

-Θέλω να ορίσω την επαγγελματική μου ταυτότητα

-Θέλω να αλλάξω εργασιακό περιβάλλον

 

 -Θέλω να αλλάξω αντικείμενο, να εξετάσω τις διαθέσιμες επιλογές

-Θέλω να εργαστώ στο εξωτερικό

-Θέλω να οργανώσω καλύτερα την εργασιακή και προσωπική μου ζωή

-Θέλω να έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να παρουσιάζω αποτελεσματικότερα τον εαυτό μου 

-Θέλω να μπορώ να 'διαβάζω' τη θετική πλευρά των πραγμάτων, ώστε να μην μπλοκάρω τον εαυτό μου

-Θέλω να βρω τι με κινητοποιεί και να προχωρήσω μπροστά
 

Η coaching παρέμβαση που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε, είναι προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα και στις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Δεν προσφέρουμε γενικευμένες "συνταγές επιτυχίας" και έτοιμες λύσεις, γιατί απλά δεν υπάρχουν. Η ενεργός συμμετοχή και η δέσμευση του coachee στη συνεργασία, είναι στοιχεία απολύτως απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση κάθε περίπτωσης.