top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΚατερίνα Κώτση

Η coaching προσέγγιση ως σύγχρονη μορφή διοίκησης και ανάπτυξης!

Οι ειδικοί, περιγράφουν το coaching ως “on-the-job-training”. Όμως, πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος εκπαίδευσης, αφού αφορά περισσότερο στην προσφορά βοήθειας σε κάποιον προκειμένου να επιτύχει, και πολύ λιγότερο στην κατευθυντικότητα ή στη διδασκαλία.

“Είναι ο τρόπος να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, ο οποίος τους αφήνει πιο ικανούς και «γεμάτους», έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν θετικά στον οργανισμό στον οποίο ανήκουν και να βρουν νόημα σε αυτό που κάνουν" (Evoking Excellence in Others, J. Flaherty)

Το coaching, ως προσέγγιση στο management και στην ανάπτυξη εργαζομένων, έχει πολλαπλά οφέλη. Για την ακρίβεια, αποτελεί τον τρόπο να διαχειριστούμε τις νέες γενιές των εργαζομένων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά το εργασιακό περιβάλλον και το management, και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου εργασίας και ηγεσίας κάθε leader/manager.

Μέσα από την coaching μεθοδολογία, ο ηγέτης μίας ομάδας ή μίας εταιρείας, ωθεί τον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του και τον βοηθά να σχεδιάζει τις δικές του λύσεις, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του.

Οι leaders, οι οποίοι έχουν αποκτήσει και χρησιμοποιούν βασικές coaching δεξιότητες, αναφέρουν αλλαγές ως προς τoν τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας των εργαζομένων τους, όπως αύξηση υπευθυνότητας, ανάληψη πρωτοβουλιών, αυτονομία.

Για τους ίδιους τους leaders, αυτό συνεπάγεται μείωση επιπέδων άγχους, αύξηση εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους τους, καθώς και με περισσότερο χρόνο για να ασχολούνται με τα στρατηγικά τους καθήκοντα, αντί να ‘πνίγονται’ με καθημερινά λειτουργικά ζητήματα.

Τι άλλο όμως είναι σημαντικό;

Για αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση λοιπόν, είτε πρόκειται για τμήμα είτε για ολόκληρη εταιρεία, είναι σημαντικό και απαραίτητο να δημιουργούνται ισορροπημένες, ισχυρές και αυτόνομες ομάδες.

Μία σημαντική προϋπόθεση για τη σωστή και στοχευμένη λειτουργικότητα μίας ομάδας, είναι ένας ποιοτικός leader, του οποίου ο ρόλος είναι να συντονίζει και να κινητοποιεί την ομάδα. Τα μέλη της, θα πρέπει να είναι πρόθυμα να τον ακολουθούν, να τον σέβονται και να τον εμπιστεύονται.

Όταν ο leader αξιοποιεί τις αρχές του coaching και την εξουσία του επαρκώς, η αποτελεσματικότητα της ομάδας αυξάνεται. Σταδιακά, τα μέλη της μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για μετρήσιμους στόχους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και ικανότητες, ενισχύεται η συνοχή της ομάδας και η προσπάθεια προς έναν κοινό σκοπό.

Ένας επιπλέον ρόλος του leader coach, είναι να διατηρεί τη συνοχή της ομάδας σε δύσκολες περιόδους με φόρτο εργασίας, με μεγάλες ή μικρές αλλαγές, εν μέσω κρίσεων. Ο leader, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές coaching, φροντίζει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τη φιλοσοφία της αλλαγής και ότι είναι ικανοί και πρόθυμοι, όχι μόνο να τη στηρίξουν, αλλά και να την εξελίξουν περεταίρω.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αυτονομείται, προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανωσιακό περιβάλλον, στηρίζει και ενδυναμώνει την εταιρική στρατηγική.

Η coaching προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε, προσεγγίζει ολιστικά το άτομο σε ηγετικό ρόλο και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και στρατηγικών για να ηγείται με επιτυχία, να προσφέρει προστιθέμενη αξία, να εμπνέει και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα!

GROW coaching alliance | Business-Leadership CoachingP. Seeman, Z. Stofkova, V. Binasova, “Coaching as a Modern Form of Company Management and Development Tool to Increase the Business Competitiveness”, 11th International Scientific Conference "Economics, Management and Technology in Enterprises 2019" (EMT 2019), Advances in Economics, Business and Management Research, volume 78

Comments


bottom of page