top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΚατερίνα Κώτση

Ηγέτης με coaching δεξιότητες - τα σημαντικά οφέλη!

Ο "leader coach", είναι ο επί κεφαλής ο οποίος διαθέτει coaching δεξιότητες και ασκεί coaching τεχνικές στα μέλη της ομάδας του, σε εργασιακό πλαίσιο.

Οι εταιρείες όλο και περισσότερο διατυπώνουν την προσδοκία οι leaders να διαθέτουν την ικανότητα να ασκούν τεχνικές coaching στους εργαζομένους και οι έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση μεταξύ coaching και ικανοποίησης εργαζομένων. Επιπλέον, η coaching προσέγγιση αποτελεί είναι πιο αποτελεσματικό και πιο ισχυρό εργαλείο, σε σύγκριση με την απλή ανατροφοδότηση (feedback), για κάποιον που πρέπει να αυξήσει την εργασιακή του απόδοση (Hunt & Weintraub, 2002).

Αυτό που κάνει τον leader coach να διαφέρει, είναι η προώθηση του αναστοχασμού και της αυτόνομης μάθησης, η ενθάρρυνση των εργαζόμενων να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν ενεργά στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, καθώς και η θέσπιση στόχων που δεν αφορούν μόνο στην παραγωγικότητα.

Εντάσσοντας το coaching στον τρόπο διοίκησης

To coaching αποτελεί μία μη κατευθυντική μέθοδο, εντούτοις αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος του leader εμπεριέχει έναν βαθμό κατευθυντικότητας, καθώς είναι απαραίτητο να «δίνει γραμμή» για πολλά θέματα μέσα σε έναν οργανισμό ή μία ομάδα. Το θέμα εδώ είναι κατά πόσο είναι ελεγχόμενος αυτός ο βαθμός κατευθυντικότητας.

Εάν ένας ηγέτης παρέχει συνεχώς έτοιμες λύσεις πριν καν δώσει την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας του να σκεφτούν και να ακουστούν, θα καταλήγουν συνέχεια σε εκείνον ζητώντας λύσεις για τα πάντα, αφού θα αισθάνονται ότι οι δικές τους έχουν ήδη απορριφθεί πριν καν διατυπωθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η εύρεση και παροχή λύσεων ενδέχεται μακροπρόθεσμα να απασχολεί περισσότερο χρόνο τον επί κεφαλής και όχι λιγότερο, καθώς ο όγκος των ζητημάτων προς επίλυση θα είναι για τον ίδιο μεγαλύτερος.

Είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, για τον leader coach να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική των coaching ερωτήσεων, οι οποίες ενισχύουν την εύρεση λύσεων, ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν με κριτικό τρόπο, να αναστοχαστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνειδητότητα και να αναπτυχθούν. Η διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της coaching προσέγγισης.

Η δεξιότητα των κατάλληλων ερωτήσεων, φυσικά είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με την ενεργητική ακρόαση στις απαντήσεις και τοποθετήσεις κάθε εργαζομένου. Είναι σημαντικό για κάθε leader να έχει αναπτύξει τη δεξιότητα να ακούει σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η έλλειψη ενεργητικής ακρόασης, συνήθως οδηγεί τα μέλη της ομάδας στην υιοθέτηση αμυντικής στάσης, στην έλλειψη εμπιστοσύνης και στην απομάκρυνση.

Όταν ο leader ακούει ενεργά, συζητά και επικοινωνεί αποτελεσματικά, ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την αυτόνομη μάθηση, αφήνει περιθώριο για πρωτοβουλίες και αποφάσεις, φροντίζει για την ανάπτυξη των ανθρώπων του, επιβραβεύει, βοηθά στη διόρθωση της λάθος πορείας, και δεν μένει οχυρωμένος στο στάτους και στην εξουσία που διαθέτει λόγω θέσης, τότε εμφανίζει αξιοπιστία και δομεί μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τα μέλης της ομάδας του, είτε πρόκειται για ένα τμήμα είτε για μία ολόκληρη εταιρεία.

Και όλα τα παραπάνω οδηγούν στη δημιουργία μία συμπαγούς, παραγωγικής, αποδοτικής και επιτυχημένης ομάδας, με υψηλό βαθμό εργασιακής ικανοποίησης των μελών της!

Η coaching προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε, προσεγγίζει ολιστικά το άτομο σε ηγετικό ρόλο και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και στρατηγικών για να ηγείται με επιτυχία, να προσφέρει προστιθέμενη αξία, να εμπνέει και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα!

GROW coaching alliance | Business-Leadership CoachingHunt, J.M. and Weintraub, J.R. (2002), The Coaching Manager, Sage, Thousand Oaks, CA.

Knights, A. and Poppleton, A. (2007), Coaching in Organizations, CIPD, London.

Comments


bottom of page