Αναζήτηση
  • Στέλιος Γκατζιώνης

Βιογραφικό Σημείωμα: ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά

Ενημερώθηκε: 10 Σεπτ 2020

Παρόλο που αρκετοί οργανισμοί σήμερα χρησιμοποιούν φόρμες αίτησης για τους υποψηφίους, το βιογραφικό σημείωμα παραμένει ευρύτατα διαδεδομένο στο πρώτο στάδιο επιλογής προσωπικού.


Ένα καλογραμμένο και ευπαρουσίαστο βιογραφικό σίγουρα δεν εξασφαλίζει μια θέση εργασίας, ωστόσο ένα μη καλογραμμένο και μη ευπαρουσίαστο βιογραφικό αρκεί για να μην επιλεγεί ένας υποψήφιος για συνέντευξη. 

Ας δούμε συνοπτικά μερικά από τα πιο σημαντικά ερευνητικά στοιχεία, στον τομέα του βιογραφικού σημειώματος:

Τι να συμπεριλάβω;

Τα τρία στοιχεία που φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και έχουν επίδραση στο πώς αξιολογείται ο υποψήφιος είναι: οι σπουδές, η εργασιακή εμπειρία και οι δραστηριότητες/τα ενδιαφέροντα εκτός εργασίας.

Ωστόσο, το πόσο σημαντικό είναι το ένα σε σχέση με τα άλλα, μεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα των Cole κ.α. (2004), οι εργοδότες φαίνεται να δίνουν περισσότερη έμφαση στην εργασιακή εμπειρία απ’ ό,τι στα ακαδημαϊκά προσόντα. Αυτό όμως φαίνεται να μην ισχύει για τα άτομα που αναζητούν και στοχεύουν στην πρώτη θέση εργασίας που είναι συναφής με την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση, καθώς η πρότερη εργασιακή εμπειρία αρκετών τέτοιων υποψηφίων μπορεί να μη σχετίζεται άμεσα με τις σπουδές τους. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις σπουδές και ενδεχομένως στις επιπλέον δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.

Πώς να αποτυπώσω την εμπειρία μου και τις δεξιότητές μου;

Από τις υπάρχουσες έρευνες, παρόλο που είναι μικρής κλίμακας, διαφαίνεται η τάση να ζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα που να περιγράφουν, να αιτιολογούν (justify) και να συνδέουν την εμπειρία, τα επιτεύγματα και τις δεξιότητες του υποψηφίου. Χειροπιαστά παραδείγματα συγκεκριμένων δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών, φαίνεται να προωθούν τη θετική εικόνα του υποψήφιου καλύτερα (Waung κ.α. ,2017). Αντίθετα, λίστες με θετικά χαρακτηριστικά ή απλή αναφορά αυτών, όπως «κινητοποιημένος, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, κλπ», δε φαίνεται να συμβάλλουν θετικά.

Επίσης, σύμφωνα με τους Thomas κ.α. (1999), θετική εικόνα φαίνεται να δημιουργούν τα βιογραφικά στα οποία διατυπώνεται ένας ξεκάθαρος στόχος (career objective), σε αντίθεση με αυτά στα οποία αναφέρεται μία γενική πρόταση, όπως «αναζητώ ενδιαφέρουσα εργασία που να με κινητοποιεί με προοπτικές εξέλιξης σε μεγάλη εταιρεία».

Πόσο σημαντική είναι η γραμματική και η ορθογραφία;

Θα ήταν, ίσως, περιττό να αναφερθεί ότι γραμματικά και ορθογραφικά λάθη δημιουργούν μια ξεκάθαρα αρνητική εικόνα, αφού ενδέχεται να δείχνουν ανεπαρκή προετοιμασία και έλλειψη βασικών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Recruitment and Employment Commission στο Ηνωμένο Βασίλειο (https://www.rec.uk.com), που δημοσιεύτηκαν στην έγκυρη εφημερίδα The Guardian από τους Jones & Ashton (2009), περίπου τα μισά από τα βιογραφικά που έλαβαν, κυρίως από την ηλικιακή ομάδα 21-25, περιείχαν σημαντικά γραμματικά λάθη. Αυτό, συμφώνα με τις ίδιες πηγές, δίνει την εντύπωση ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν επαρκεί για τις απαιτήσεις της καθημερινής δουλειάς. Τα ορθογραφικά λάθη από την άλλη, φαίνεται να είναι μικρότερης κλίμακας, ενδεχομένως λόγω της χρήσης του ορθογραφικού ελέγχου και διόρθωσης των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου.

Πόσο μικρό ή μεγάλο σε έκταση πρέπει να είναι;

Υπάρχει πληθώρα πηγών που αναφέρονται στη δομή, στην εμφάνιση και στην έκταση του βιογραφικού σημειώματος. Ωστόσο, το ερευνητικό στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι, σύμφωνα με τους Thomas κ.α. (1999), τα μικρότερα σε έκταση βιογραφικά (1-2 σελίδες Α4) φαίνεται να λειτουργούν θετικότερα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το προφίλ του εκάστοτε υποψηφίου. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πρόσφατα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο αναμένεται να έχει συντάξει ένα μικρότερου μήκους βιογραφικό, σε σχέση με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με 20 χρόνια προϋπηρεσία και συνεχιζόμενη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση.

Πώς να το αποστείλω;

Από έρευνα που διεξήχθη σε μεγάλες εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες (Schullery κ.α., 2009), προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εταιρειών προτιμά το βιογραφικό σημείωμα να είναι συνημμένο και ότι οι περισσότερες από τις μισές επιθυμούν και συνοδευτική επιστολή.

Το στοιχείο που προκύπτει από τις ελάχιστες μελέτες για τη συνοδευτική επιστολή, είναι ότι προτιμάται να είναι μεγαλύτερη από το «Σας επισυνάπτω το βιογραφικό μου σημείωμα». Αυτό, οφείλεται στη θεώρηση ότι, ο υποψήφιος που αφιερώνει χρόνο να γράψει μερικές σειρές παραπάνω, είναι περισσότερο κινητοποιημένος και έχει μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή με την επικείμενη θέση εργασίας, και αυτό φαίνεται να οδηγεί σε περισσότερες προσκλήσεις για συνέντευξη (DeKay, 2006).

Συμπερασματικά

Ας λάβουμε υπόψιν τα εξής δεδομένα: αφενός τα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στα βιογραφικά είναι περιορισμένα, αφετέρου το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα προσωπικό έγγραφο.

Υπάρχει πληθώρα επιλογών για το πώς κάποιος μπορεί να το δομήσει, τι να συμπεριλάβει, πού να δώσει έμφαση, πώς να εκφραστεί, ποιο σχέδιο να χρησιμοποιήσει. Κάθε επιλογή, όμως, αποτελεί μία προσωπική απόφαση, η οποία μεταφέρει ένα μήνυμα για το άτομο και για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται σε έναν ρόλο.

Τα ‘απολύτως σωστά και λάθος’ αντικειμενικά στοιχεία για ένα βιογραφικό, είναι περιορισμένα.

Υπάρχει πληθώρα βιβλίων, ιστοσελίδων και σχετικών υπηρεσιών που κάποιος μπορεί να συμβουλευτεί για το πώς να δομήσει το βιογραφικό του. Ως coaches, είμαστε πεπεισμένοι μέσα από την εμπειρία μας, ότι η coaching προσέγγιση που αντιπροσωπεύουμε και εφαρμόζουμε, συμβάλλει αποτελεσματικά στο να μπορέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει και να κάνει τις καταλληλότερες προσωπικές επιλογές.


Βιβλιογραφικές αναφορές

Cole, M. S., Feild, H. S., Giles, W. F.,& Harris, S. G. (2004) Job type and recruiters’ inferences of applicant personality drawn from resume biodata: Their relationship between hiring recommendations. International Journal of Selection & Assessment, 12 (4): 363-367

DeKay, S. H. (2006). Expressing emotion in electronic job cover letters. Business Communication Quarterly, 69(4): 435–439.

Jones, E. J., Ashton, R. (2009) Spell it out: https://www.theguardian.com/careers/cv-mistakes

Schullery, N.M., Ickes, L. and Schullery, S.E. (2009). Employers’ preferences for resumes and cover letters. Business Communication Quarterly, 72(2): 163-176.

Thomas, P., McMasters, R., Roberts, M.R. and Dombowski, D.A. (1999). Resume characteristics as predictors of an invitation to an interview. Journal of Business and Psychology 13 (3): 339-356)

Waung, M., McAuslan, P., DiMambro, J. M., & Mięgoć, N. (2017). Impression management use in résumés and cover letters. Journal of Business and Psychology, 32, 727– 746.

60 προβολές0 σχόλια

Επικοινωνία

Κατερίνα Κώτση

Business & Personal Growth Coach

Coach Trainer & Mentor

+30 690 640 6026

  • Grey LinkedIn Icon

 Στέλιος Γκατζιώνης

Career Coach & Counselor

Coach Trainer & Mentor

+30 694 599 2505

  • Grey LinkedIn Icon

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε την πρώτη δωρεάν διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας

Let's connect

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by GROWcoaching alliance