top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΣτέλιος Γκατζιώνης

Συνέντευξη πρόσληψης: στόχοι, κριτήρια επιλογής, προετοιμασία

Έγινε ενημέρωση: 27 Σεπ 2021

Η συνέντευξη πρόσληψης, είναι συνήθως το επόμενο βήμα στην επικοινωνία ενός υποψηφίου με μία επιχείρηση, στην οποία έχουν ήδη αξιολογήσει θετικά το βιογραφικό του σημείωμα. Φαίνεται να είναι, αυτήν τη στιγμή, η πιο διαδεδομένη μέθοδος παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους Levashina κ.α. (2014), είναι σπάνιο έως αδιανόητο για κάποιον να προσληφθεί, χωρίς να έχει προηγουμένως περάσει από κάποιο είδος συνέντευξης.

Αρκετοί από εμάς, όμως, φαίνεται να μη νιώθουμε άνετα με τη διαδικασία αυτή. Ίσως, διότι πιστεύουμε ότι πιθανόν θα αποτύχουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, θα «κολλήσουμε» ή δε θα παρουσιάσουμε τον εαυτό μας «σωστά» και αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση και να μη μπορέσουμε τελικά να διεκδικήσουμε τη θέση.

Στόχοι της συνέντευξης

Οι στόχοι της συνέντευξης επιλογής προσωπικού και όσα φαίνεται να αξιολογούνται κατά τη διάρκειά της, είναι τα ακόλουθα:

1. Αποσαφήνιση στοιχείων του βιογραφικού

2. Κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και αδυναμίες, επικοινωνία, ευσυνειδησία

3. Κριτική, συνθετική και αναλυτική ικανότητα, αντίληψη, προσαρμοστικότητα

4. Αξίες, αρχές, ήθος

5. Ό,τι άλλο έχει προσδιοριστεί ως σημαντικό για τη συγκεκριμένη θέση

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

1. Τυπικά προσόντα, εκπαίδευση, γλώσσες

2. Επιτεύγματα και εμπειρία

3. Ικανότητες (πρωτοβουλία, πληροφόρηση, νέες ιδέες)

4. Κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, ηγεσία

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ όσο το δυνατόν καλύτερα για τη συνέντευξη;

Η κατάλληλη προετοιμασία, είναι ένα από τα σημεία "κλειδιά" για την επιτυχή έκβαση της συνέντευξης, καθώς και ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης των υποψηφίων. Γι’ αυτό, προτείνουμε να γίνεται με

δομημένο και συστηματικό τρόπο.

Πριν τη συνέντευξη, θα ήταν καλό για τον υποψήφιο να σκεφτεί και να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

- Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την εταιρεία (υπηρεσίες, προϊόντα, δομή, αξίες, όραμα, κλπ);

- Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές;

- Πόσο καλά έχω μελετήσει την περιγραφή της θέσης;

- Ποια επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά προσόντα μου, ταιριάζουν με τη θέση;

- Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τη συνέντευξη με τη βοήθεια, ίσως, κάποιου συμβούλου;


Την ημέρα της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα ήταν καλό να σκεφτεί τα εξής:

- Θυμήθηκα να πάρω μαζί μου αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος;

- Κατά πόσο η εμφάνισή μου αντανακλά επαγγελματισμό;

- Κατά πόσο μπορώ να διασφαλίσω ότι θα βρίσκομαι στο ραντεβού 10 λεπτά νωρίτερα;

- Πώς μπορώ να παρουσιάσω την βέλτιστη εκδοχή του εαυτού μου, με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και επαγγελματισμό;

Επιπλέον, στην περίπτωση που η συνέντευξη πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά:

- Κατά πόσο είμαι εξοικειωμένος με την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που θα χρησιμοποιηθεί;

- Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο χώρος που θα βρίσκομαι είναι κατάλληλος, χωρίς θορύβους, διασπάσεις και άλλα άτομα τριγύρω;

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία για μία συνέντευξη πρόσληψης και τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό του υποψηφίου (δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από εξωτερικούς, μη ελέγξιμους παράγοντες).

Η coaching προσέγγιση που εφαρμόζουμε, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενδεδειγμένη και επαρκή προετοιμασία κάθε υποψηφίου, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να τον/την οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.


#StartToGROW


Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Εφαρμογές (Θεοδοσάκης, Δ., Γκατζιώνης, Σ., Κώτση, Κ., Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, 2021)

Levashina, J., Hatrwell, C.J. , Morgeson, F.P. , Campion, M.A. (2014). The Structured Employment Interview: Narrative and quantitative review of the research literature. Personnel Psychology, 67: 241, 255.

bottom of page