Αναζήτηση
  • Στέλιος Γκατζιώνης

Συνέντευξη πρόσληψης: στόχοι, κριτήρια επιλογής, προετοιμασία

Η διαδικασία της συνέντευξης πρόσληψης είναι συνήθως το επόμενο βήμα στην επικοινωνία ενός υποψηφίου με μία επιχείρηση, στην οποία έχουν ήδη αξιολογήσει θετικά το βιογραφικό του σημείωμα.

Η συνέντευξη επιλογής προσωπικού φαίνεται να είναι, αυτή τη στιγμή, η πιο διαδεδομένη μέθοδος παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους Levashina κ.α. (2014), είναι σπάνιο έως αδιανόητο για κάποιον να προσληφθεί χωρίς να έχει προηγουμένως περάσει από κάποιο είδος συνέντευξης.

Αρκετοί από εμάς, όμως, φαίνεται να μη νιώθουμε άνετα με τη διαδικασία αυτή. Ίσως, διότι πιστεύουμε ότι πιθανόν θα αποτύχουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, θα «κολλήσουμε» ή δε θα παρουσιάσουμε τον εαυτό μας «σωστά» και αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση και να μη μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη θέση.

Στόχοι της συνέντευξης

Οι στόχοι της συνέντευξης επιλογής προσωπικού και όσα φαίνεται να αξιολογούνται κατά τη διάρκειά της, είναι τα ακόλουθα (Γαλανάκης, 2018):

1. Αποσαφήνιση στοιχείων του βιογραφικού

2. Κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και αδυναμίες, επικοινωνία, ευσυνειδησία

3. Κριτική, συνθετική και αναλυτική ικανότητα, αντίληψη, προσαρμοστικότητα

4. Αξίες, αρχές, ήθος

5. Ό,τι άλλο έχει προσδιοριστεί ως σημαντικό για τη συγκεκριμένη θέση

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα (Γαλανάκης, 2018):

1. Τυπικά προσόντα, εκπαίδευση, γλώσσες

2. Επιτεύγματα και εμπειρία

3. Ικανότητες (πρωτοβουλία, πληροφόρηση, νέες ιδέες)

4. Κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, ηγεσία

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ όσο το δυνατόν καλύτερα για τη συνέντευξη

Η κατάλληλη προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ένα από τα σημεία διαφοροποίησης των υποψηφίων και για το λόγο αυτό προτείνεται να γίνει με συστηματικό τρόπο.

Πριν τη συνέντευξη, θα ήταν καλό για τον υποψήφιο να σκεφτεί και να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την εταιρεία (υπηρεσίες, προϊόντα, δομή, αξίες, όραμα, κλπ);

  • Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές;

  • Πόσο καλά έχω μελετήσει την περιγραφή της θέσης;

  • Ποια επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά προσόντα μου, ταιριάζουν με τη θέση;

  • Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τη συνέντευξη με τη βοήθεια, ίσως, κάποιου φιλικού προσώπου ή συμβούλου;

Την ημέρα της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα ήταν καλό να σκεφτεί τα εξής:

  • Θυμήθηκα να πάρω μαζί μου αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος;

  • Κατά πόσο η εμφάνισή μου αντανακλά επαγγελματισμό;

  • Κατά πόσο μπορώ να διασφαλίσω ότι θα βρίσκομαι στο ραντεβού 10 λεπτά νωρίτερα;

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία για μία συνέντευξη πρόσληψης και τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό του υποψηφίου, αφού δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από εξωτερικούς, μη ελέγξιμους παράγοντες.


Βιβλιογραφικές αναφορές:

Levashina, J., Hatrwell, C.J., Morgeson, F.P. , Campion, M.A. (2014). The Structured Employment Interview: Narrative and quantitative review of the research literature. Personnel Psychology, 67: 241, 255.

Γαλανάκης, Μ., (2018). Σημειώσεις μαθήματος Εργασιακή Ψυχολογία, ΠΕΣΥΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ

51 προβολές0 σχόλια