top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΚατερίνα Κώτση

Νοοτροπία Ανάπτυξης και Ηγεσία!

Όταν ένας οργανισμός στερείται κουλτούρας ανάπτυξης, είτε πρόκειται για ένα τμήμα είτε για ολόκληρη εταιρεία, εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία και ευνοείται η διατήρηση ενός φαύλου κύκλου προβλημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζομένους συμφωνούν ότι:

  • ένα ουσιαστικό πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων,

  • η διαθεσιμότητα ευκαιριών εξέλιξης,

  • η δυνατότητα εναλλαγής ρόλων και κατεύθυνσης καριέρας,

αποτελούν σημαντικά κριτήρια κατά την απόφαση να προτιμήσουν έναν εργοδότη ή να αφήσουν έναν εργοδότη όταν αυτά δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα ανάμεσα στους Gen Z και Millennials (Amazon & Workplace Intelligence study, 2022).

Νοοτροπία Ανάπτυξης (Growth Mindset)

Σύμφωνα με τη νευροπλαστικότητα, την επιστήμη πίσω από τη Νοοτροπία Ανάπτυξης, οι ικανότητες, η ευφυία και τα ταλέντα ενός ατόμου δεν είναι στατικά και αμετάβλητα, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν μέσω μάθησης, σκόπιμης εξάσκησης και επιμονής, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του!

Όπως τα παιδιά στο σχολικό πλαίσιο, έτσι και οι ενήλικες στο εργασιακό πλαίσιο αφενός έχουν ανάγκη από ποικίλες προκλήσεις (challenges) για να διατηρούν την κινητοποίηση και το ενδιαφέρον τους σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου χρειάζεται να έχουν αναπτυγμένη μία νοοτροπία κατά την οποία βλέπουν τις δυσκολίες και τις αποτυχίες ως καταλύτη για τη βελτίωση και ανάπτυξή τους.

Η Νοοτροπία Ανάπτυξης είναι μία θεμελιώδης αρχή, η οποία μπορεί και πρέπει να υιοθετείται και να επικρατεί σε κάθε οργανισμό. Οι επικεφαλής είναι καθολικά υπεύθυνοι για την καλλιέργειά της. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το επιτύχουν; Μα φυσικά διαθέτοντας οι ίδιοι νοοτροπία ανάπτυξης και επιδεικνύοντας τον ανάλογο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς – leading by example!

Ακολουθούν 3 στοιχεία «κλειδιά» για τη δημιουργία και διατήρηση μίας νοοτροπίας ή κουλτούρας ανάπτυξης;

1.    Αποδοχή κριτικής (criticism)

Οι περισσότεροι έχουμε την τάση να αισθανόμαστε άβολα με την κριτική ή με το όποιο ανεπιθύμητο feedback - κάποιοι σε μικρότερο και κάποιοι σε μεγαλύτερο βαθμό, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να αποφεύγουμε να μπούμε σε δράση υπό το ενδεχόμενο μία τέτοιας «απειλής».

Τι θα γινόταν αν αλλάζαμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα; Τι θα γινόταν αν βλέπαμε την κριτική ως ώθηση για την προσωπική και επαγγελματική μας πρόοδο;

Η ύπαρξη διαδικασίας για ολιστική ανατροφοδότηση (360) από πολλές και διαφορετικές πηγές (προϊστάμενο, ομότιμους, υφισταμένους, συνεργάτες, κλπ), είναι πολύ σημαντική για κάθε εργαζόμενο και κάθε ηγέτη ανεξαιρέτως. Μαθαίνοντας να αποδεχόμαστε και να αξιοποιούμε το feedback, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περεταίρω ανάπτυξη, αποφεύγοντας την «επανάπαυση στις δάφνες» και τη στασιμότητα.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να δημιουργούμε εργασιακά περιβάλλοντα όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται άνετα να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σχετικά με το στυλ ηγεσίας μας, τον τρόπο εργασίας, κλπ. Η συνθήκη αυτή, εφόσον καταφέρουμε να την επιτύχουμε, μπορεί να μας γλιτώσει από σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από την ύπαρξη διαφωνιών, αντιπαραθέσεων και δυσαρέσκειας, δημιουργώντας έτσι ένα πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον.

2. Αποδοχή λαθών

Να υπενθυμίζουμε πάντα στον εαυτό και στους ανθρώπους μας ότι η επιτυχία δεν έχει να κάνει μόνο με τα ups αλλά και με τα downs! Γιορτάζουμε τις επιτυχίες και αποδεχόμαστε τις αποτυχίες! Επιβραβεύουμε και την προσπάθεια των ανθρώπων μας, όχι μόνο το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, τους μαθαίνουμε και τους βοηθούμε να υιοθετήσουν μία πρακτική αναστοχασμού, κατά την οποία αναλύουν τα λάθη, εντοπίζουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και συνεχώς βελτιώνονται. Ως ηγέτες, αφήνουμε να φανεί και η ευάλωτη πλευρά μας, μοιραζόμενοι τα δικά μας λάθη και τι μάθαμε μέσα από αυτά. Έτσι, βοηθούμε τους ανθρώπους να συνδεθούν μαζί μας και παράλληλα δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον να εκφράσουν άποψη και να αναλάβουν δράση.

 3. Η μάθηση σε προτεραιότητα

Ενσωματώνουμε τη συνεχή μάθηση στο επαγγελματικό μονοπάτι κάθε εργαζομένου μας – πρέπει να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας και όχι μία περιστασιακή ή τυχαία συνθήκη.

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον πολύπλευρης βιωματικής μάθησης, όπου οι άνθρωποί μας συναντούν εργασιακές προκλήσεις που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής εργασιακών ρόλων, έχουν πρόσβαση σε μία αξιόλογη βιβλιοθήκη γνώσης και εκπαίδευσης, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες coaching, καθώς και σε ένα πλαίσιο παροχής συμβουλών και καθοδήγησης (mentoring) τόσο από ηγέτες όσο και από ομότιμους.

Επιλέγοντας, ως ηγέτης, να ενσωματώσετε τις παραπάνω πρακτικές στο οργανισμό που διοικείτε, αποκτάτε τη δυνατότητα να αλλάξετε και να βελτιώσετε σημαντικά την οργανωσιακή κουλτούρα, να διατηρήσετε τα ταλέντα στην ομάδα σας αλλά να προσελκύσετε και νέα, να καλλιεργήσετε ανθεκτικότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων και δυσκολιών - να αποτελέσετε πρότυπο ηγέτη!

Η coaching προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε, προσεγγίζει ολιστικά το άτομο σε ηγετικό ρόλο και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και στρατηγικών για να ηγείται με επιτυχία, να προσφέρει προστιθέμενη αξία, να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, να εμπνέει!

GROW coaching alliance | Business-Leadership CoachingComments


bottom of page