top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΚατερίνα Κώτση

Το 2023, εστιάζουμε στην ανάπτυξη Soft Skills!

Με το πέρασμα της πανδημίας και τις πρόσφατες τάσεις στην αγορά εργασίας, όπως η μεγάλη παραίτηση (great resignation), η σιωπηλή παραίτηση (quiet quitting) και οι εργασιακές μεταπηδήσεις (job hopping), τα ζητούμενα στη διαδικασία πρόσληψης έχουν αλλάξει.

Τα hard skills (γνώσεις/επαγγελματικές ικανότητες/τεχνικές δεξιότητες) που περιγράφονται στο βιογραφικό παραμένουν σημαντικά, αλλά δεν αποτελούν πλέον το κύριο στοιχείο για να προτιμηθεί ένας υποψήφιος.

Στο υφιστάμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, οι υπεύθυνοι πρόσληψης αναζητούν άτομα με επαγγελματική εξειδίκευση μεν (hard skills), αλλά πάντα σε συνδυασμό με σημαντικές κοινωνικές/συμπεριφορικές δεξιότητες -soft skills, και δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης.

Σύμφωνα με έρευνα της Cappfinity, αυτά είναι τα top 5 soft skills που, μεταξύ άλλων, φαίνεται να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν υποψήφιο, καθώς το συγκεκριμένο μίγμα θεωρείται μια ισχυρή βάση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ταλέντων, πλήρως αξιοποιήσιμα στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ατόμου.

1. Πνευματική Περιέργεια (Curiosity)

Αν συχνά θέτετε στοχευμένες ερωτήσεις για να μαθαίνετε περισσότερα, να διερευνάτε τον κόσμο γύρω σας και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, βρίσκετε νέες καταστάσεις και εμπειρίες συναρπαστικές, διότι σας δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύπτετε περισσότερα, τότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι διαθέτετε τη δεξιότητα της περιέργειας.

>>Σε μια συνέντευξη πρόσληψης: αναδείξτε την, εξηγώντας με ποιον τρόπο οι κατάλληλες ερωτήσεις σάς βοηθούν στην εργασία σας. Σκεφτείτε, εκ των προτέρων, μία περίσταση κατά την οποία η αυθεντική περιέργεια, σας οδήγησε στη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους σας έδωσαν τη δυνατότητα να φέρετε εις πέρας κάτι πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

2. Μαθησιακή Ευελιξία (Learning agility)

Σε ποιον βαθμό απολαμβάνετε να μαθαίνετε κάτι νέο, πάνω σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων; Μπορείτε, για παράδειγμα, να αποκτήσετε νέες γνώσεις πάνω σε ένα θέμα, να τις εφαρμόσετε στην πράξη και στη συνέχεια να στραφείτε σε άλλο θέμα και να κάνετε το ίδιο; Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι διαθέτετε τη δεξιότητα της μαθησιακής ευελιξίας.

>>Σε μια συνέντευξη πρόσληψης: αναδείξτε την, έχοντας προετοιμάσει παράδειγμα για κάτι νέο που μάθατε, εφαρμόσατε και συνέβαλε στο να αλλάξει ή να διευρυνθεί το πεδίο σκέψης, η οπτική σας γωνία.

3. Νοοτροπία Ανάπτυξης (Growth mindset)

Όσοι διαθέτουν νοοτροπία ανάπτυξης, επιθυμούν να διαχειρίζονται νέες προκλήσεις, ακόμα και εάν απαιτείται υψηλός βαθμός επιμονής και ανθεκτικότητας. Διαθέτουν την πεποίθηση ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους και κινητοποιούνται όταν δουλεύουν σε κάτι που ξεπερνά τις γνώσεις και δυνατότητές τους. Αντλούν βαθιά ικανοποίηση όταν μαθαίνουν κάτι νέο (πνευματική περιέργεια και μαθησιακή ευελιξία), όταν διαμορφώνουν νέες στρατηγικές και όταν εμπνέονται από άλλα άτομα. Αποδέχονται τις δυσκολίες/προκλήσεις και επωφελούνται από αυτές, ως μέσο καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων και περαιτέρω ανάπτυξης.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα άτομα με νοοτροπία ανάπτυξης επιδιώκουν να εμπλέκονται σε projects με σημαντικό βαθμό δυσκολίας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις δεξιότητες, την επιμονή και την ανθεκτικότητά τους, αποφεύγοντας να αναλαμβάνουν οτιδήποτε θεωρούν εύκολα επιτεύξιμο.

>>Σε μια συνέντευξη πρόσληψης: αναδείξτε τη δεξιότητα (εφόσον τη διαθέτετε), έχοντας προετοιμαστεί να μιλήσετε για το πώς διαχειριστήκατε επιτυχώς μια πρόκληση, μέσω της οποίας είχατε την ευκαιρία να αναπτυχθείτε, επαγγελματικά ή/και προσωπικά.

4. Κριτική σκέψη (Critical analysis)

Εάν έχετε αναπτύξει την ικανότητα να βλέπετε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, απολαμβάνεται τη διαδικασία συνδιαλλαγής και συμβουλευτικής με διαφορετικά άτομα και αξιοποιείτε τα παραπάνω κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τότε φαίνεται ότι έχετε διαθέτετε τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης και ανάλυσης. Έχετε την ικανότητα να αντιλαμβάνεστε πολυσύνθετες έννοιες, συμπεριλαμβανομένου αριθμητικών πληροφοριών, και ενδιαφέρεστε για τα στοιχεία/δεδομένα (data/facts).

>>Σε μια συνέντευξη πρόσληψης: αναδείξτε τη δεξιότητα, περιγράφοντας μια περίσταση όπου η κριτική ανάλυση και η οπτική σας, επέφερε προστιθέμενη αξία σε ένα εργασιακό project.

5. Συνεργατικότητα (Collaboration)

Όσοι θεωρείτε ότι η συνεργασία με άλλα άτομα είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα και απολαμβάνετε να συνεισφέρετε στην επίτευξη κοινών στόχων, τότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι διαθέτετε αυτήν τη δεξιότητα. Πιθανότατα, εργάζεστε καλά τόσο δια ζώσης όσο και απομακρυσμένα, και γνωρίζετε πώς να προσαρμόζετε το στυλ επικοινωνίας σας σε κάθε περίσταση.

>>Σε μια συνέντευξη πρόσληψης: είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, ότι αφενός είστε «ομαδικός παίκτης» και αφετέρου πώς αυτό θα φανεί πρακτικά στον ρόλο που διεκδικείτε.


Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τις κοινωνικές/συμπεριφορικές δεξιότητες - soft skills, ως έναν καταλύτη που επιταχύνει την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη!

Είτε αναζητούμε έναν νέο εργασιακό ρόλο, επιστρέφουμε στην εργασία μας ή έχουμε μόλις αποφοιτήσει και ξεκινάμε την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, το να διαθέτουμε σημαντικά soft skills και να τα επικοινωνούμε με ειλικρίνεια στις συνεντεύξεις πρόσληψης, περνά το μήνυμα ότι όχι μόνο είμαστε το κατάλληλο άτομο για τη θέση, αλλά και ότι διαθέτουμε σημαντική δυναμική ανάπτυξης και ανέλιξης μέσα σε έναν στον οργανισμό.

Τα hard skills, οδηγούν σε μία συνέντευξη πρόσληψης. Ο συνδυασμός τους με σημαντικά soft skills, οδηγεί σε μία προσφορά θέσης εργασίας!

Ας έχουμε υπόψιν, ότι η ανάπτυξη κάθε δεξιότητας απαιτεί χρόνο, συνειδητή προσπάθεια, σκόπιμη εξάσκηση και αναστοχασμό! Δεν προκύπτει από τη μία μέρα στην άλλη.

Μέσα από την coaching προσέγγιση και δομή που εφαρμόζουμε σε κάθε μας συνεργασία, ενεργοποιούμε αποτελεσματικά για τον πελάτη μας (coachee) τη διεργασία αυτοεπίγνωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας. Όταν το άτομο αποκτά βαθιά επίγνωση του εαυτού, των δυνάμεων και των περιορισμών του, είναι έτοιμο να προχωρήσει με σιγουριά και ασφάλεια στα επόμενα στάδια της διαδρομής του, όπως είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, μία προαγωγή ή μία εργασιακή μετακίνηση.


Comments


bottom of page